snel internet

VOORTGANG SNEL INTERNET GLASVEZEL, maart 2018
 

Glasvezel graafwerkzaamheden en aansluitingen in Salland Noord

Vorige maand had ik u bericht  over eindelijk positieve berichten! was de streefdatum dat alles in Noord aangesloten moet zijn eind maart 2018.
Zover
het zich nu laat aanzien wordt in ieder geval deze datum niet gehaald en is er nog geen zicht op wanneer nu eindelijk dit traject klaar moet zijn.
Op dit moment zijn er nog diverse graafwerkzaamheden o.a. rond de Elshof nodig en zijn meerdere personen nog steeds niet aangesloten evenals  de percelen waar maatwerk voor nodig is.
Wel is het zo dat de werkzaamheden behoorlijk veel vertraging of  nog niet zijn uitgevoerd, dit is ook deels te wijten aan de ‘werkwijze van de uitvoerders (VWT) o.a. geen structuur, controle op wat reeds is uitgevoerd.

Ik heb wekelijks contact met VWT en Glasvezel-buiten-af en die kunnen hierover ook geen uitsluitsel doen.


Wat wel een feit is, wij krijgen wel glasvezel!
 
Lees hele artikel

 


VOORTGANG SNEL INTERNET GLASVEZEL, februari 2018 

Glasvezel graafwerkzaamheden en aansluitingen in Salland Noord, februari 2018
Eindelijk positieve berichten! En voor zover ik gehoord heb, via  directeur glasvezelbuitenaf  Piet Grootenboer, is de streefdatum dat alles in Noord aangesloten moet zijn eind maart 2018.
Op dit moment zijn er diverse graafwerkzaamheden o.a. rond de Elshof en richting Raalte en Heino afgerond met uit zonderingen van een paar percelen waar maatwerk nodig is.
Wel is het zo dat de werkzaamheden behoorlijk veel vertraging ondervinden.
Volgens de planning van VolkerWessels Telecom (VWT), zou Salland Noord tussen 25 sept en 3 november 2017 aangesloten moeten zijn. Echter door de vertragingen wordt dit naar alle waarschijnlijkheid tussen februari en eind maart 2018 gerealiseerd.
Lees hele artikel

 

september / oktober 2017

GLASVEZEL GRAAFWERKZAAMHEDEN EN AANSLUITINGEN IN SALLAND NOORD

Op dit moment zijn er diverse graafwerkzaamheden o.a. rond de Elshof en richting Raalte en Heino.

Verder is er weinig nieuws te melden, wel dat de werkzaamheden behoorlijk veel vertraging ondervinden

Volgens de planning van VolkerWessels Telecom (VWT), zou Salland Noord tussen 25 sept en 3 november aangesloten moeten zijn echter door de vertragingen kan dit heel goed pas in december 2017 of begin 2018 gerealiseerd zijn.

 

Rechten en plichten betreffende de uit te voeren glasvezelwerkzaamheden.

Wat wel  op dit moment voor u van belang is, zijn de uitvoerende werkzaamheden van het personeel van VolkerWessels. Mij komen dagelijks berichten en/of telefoontjes van o.a. inwoners van de Elshof die niet tevreden zijn met de werkwijze van VolkerWessels Telecom in het bijzonder. O.a. niet volgens de planning werkzaamheden uitvoeren en bij het ‘schouwen’ niet op de plaats zoals aangegeven door de eigenaar het glasvezel modem plaatsen enz. Tevens wordt er bij een zogenaamde dubbele aansluiting maar 1 x geschouwd in plaats 2 keer. Eveneens zijn er bij de diverse aanmeldingen voor glasvezel bij Glasvezel Buitenaf, personen of wel percelen die niet op de lijsten van Volker Wessels voor komen voor een aansluiting! Met al een vervelende situaties wat veel tijd kost om dit op te lossen.

U bepaald in goed overleg met VolkerWessels waar het modem geplaatst wordt en hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden.

 

U kunt hier een document downloaden waar u kunt lezen wat uw rechten zijn en wat de verplichtingen van CIF Buitenaf en van VolkerWessels Telecom zijn.

 

Laatste kans om goedkoop over te stappen op glasvezel, zowel voor particulier als zakelijk gebruik

U kunt nu nog goedkoop overstappen op glasvezel. Ondanks dat de vraagbundeling voorbij is, is dit een unieke kans voor diegene die nog geen glasvezel genomen hebben.
Inwoners die alsnog gebruik willen maken van het aanbod om over te stappen op glasvezel, kunnen dit door de aansluitkosten van € 239,- te betalen.
Dit aanbod geldt zolang in het betreffende gebied de glasvezelkabel nog niet is gelegd.
CIF wil deze doelgroep tegemoetkomen omdat zij er namelijk voor gekozen heeft om alleen de klanten aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Bij de inwoners die geen abonnement afgesloten hebben, wordt de glasvezelkabel op rol tot de erfgrens gelegd. Mocht u naderhand toch nog besluiten tot glasvezelaansluiting dan zullen de aansluitkosten ook beduidend hoger uitvallen dan tot dusver.

 

Wilt meer weten over hoe de aanleg in zijn werk gaat?
Kijk op de website van Glasvezel Buitenaf (www.glasvezelbuitenaf.nl). Wij houden u op de hoogte van de voortgang en zodra er meer bekend is, vindt u deze op deze Website of op Website van www.buurtschapelshof.nl   Ook zal er in het Elshofnieuws aandacht aan besteed worden.


Mochten er nog vragen bij u zijn, dan hoor ik dat graag van u.

Ook de problemen met de dubbele aansluitingen en andere, ik help u dan graag verder.

HBCS, Hans de Bruyne

Elshof  25 C - Tel 0570-524517 - Email: hans@hbcs.nl
 

 

EERDERE BERICHTGEVING

juni 2017

GLASVEZEL GRAAFWERKZAAMHEDEN IN SALLAND NOORD

Op dit moment zijn er diverse graafwerkzaamheden o.a. omgeving  Haarle, Marienheem en Luttenberg. Wanneer de aansluitingen in ons gedeelte van Salland (Westelijk) gerealiseerd zijn is nog niet duidelijk, e.a. is gepland tussen 10 juli en 3 november, dus in ieder geval voor de kerst. Waarschijnlijk gaat alles een stuk sneller en heeft u al in september de aansluiting. Let op dat u uw huidige aansluiting(en) bijtijds opzegt. (opzegtermijn is meestal  1 maand)
 

   


CIF introduceert eenmalige afkoop in Salland
Goed nieuws voor de inwoners van Salland Noord en Zuid. CIF introduceert de mogelijkheid om de maandelijkse vastrechtvergoeding voor het realiseren en het gebruik van glasvezelaansluiting, eenmalig af te kopen voor een bedrag van € 1.300,-. Het bedrag is gebaseerd op de hoogte van de maandelijkse vastrechtvergoeding van € 9,97.  Betaald u deze € 1300,- dan vervallen ook de maandelijkse kosten van € 9,97.
Als u dat uitrekent  heeft u in 11 jaar ook die € 1300,-  betaald. Mocht u van deze gelegenheid geen gebruik willen maken, loopt deze maandelijkse vastrechtvergoeding van € 9,97  door tot 25 > 30 jaar en wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd.

Zover ik weet hebben de meeste mensen van de Elshof  een brief hierover gekregen, waarin CIF de inwoners van het buitengebied (klanten en geen klanten) informeert over het aanbod. Mocht dat niet het geval zijn kunt u deze hieronder downloaden. Dit geldt eveneens voor een voorbeeld voor opzegging huidige abonnementen.
Let wel: U moet wel voor 1 juli 2017  hierop reageren als u hiervan gebruik wilt maken.
Piet Grootenboer licht het besluit van CIF toe: “We hebben het glasvezelaanbod voor nieuwe gebieden herzien. Hierin is ook een eenmalige afkoopmogelijkheid opgenomen. Vanuit Salland zijn er veel vragen gekomen om dit ook voor de Sallandse gemeenten mogelijk te maken. CIF heeft daarom besloten deze mogelijkheid ook hier te introduceren. Bestaande klanten kunnen hun contract voor de maandelijkse vastrechtvergoeding omzetten naar een contract voor de eenmalige afkoop.”

Overstappen op glasvezel! 
U kunt nu nog goedkoop overstappen op glasvezel. Ondanks dat de vraagbundeling voorbij is, is dit een unieke kans voor diegene die nog geen glasvezel genomen hebben.
Inwoners die alsnog gebruik willen maken van het aanbod om over te stappen op glasvezel, kunnen dit tot 1 juli 2017 doen, zonder de aansluitkosten van € 239,- te betalen. CIF wil deze doelgroep tegemoetkomen omdat zij er namelijk voor gekozen heeft om alleen de klanten aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Bij de inwoners die geen abonnement afgesloten hebben, wordt de glasvezelkabel op rol tot de erfgrens gelegd. Mocht u naderhand toch nog besluiten tot glasvezelaansluiting dan zullen de aansluitkosten ook beduidend hoger uitvallen dan tot dusver.
 

   

bron: Cogas/CIF  (gedeelte van de tekst) en e.o. SallandGlas (gedeelte van de foto’s) en HBCS

Wilt meer weten over hoe de aanleg in zijn werk gaat? Kijk op de website van Glasvezel Buitenaf (www.glasvezelbuitenaf.nl). Wij houden u op de hoogte van de voortgang en zodra de planning bekend is, vindt u deze op deze Website of op Website van www.buurtschapelshof.nl   Ook zal er in het Elshofnieuws aandacht aan besteed worden.

Mochten er nog vragen bij u zijn, dan hoor ik dat graag van u.

HBCS,
Hans de Bruyne
Elshof
Tel. 0570 - 524517
Email hans@hbcs.nl

 

TE DOWNLOADEN DOCUMENTEN EN FORMULIEREN
 Brief CIF aan klanten
 Brief CIF aan niet klanten
 Eénmalig afkoopformulier CIF
 Opzeggen abonnementen
 Opzegkaart voor bestaande KPN klanten, XS4ALL, nieuwe Solcon klanten, bestaande Online klanten
 pdf van bovenstaand artikel

 

Artikel april 2017 voortgang Snel Internet Glasvezel


 pdf te downloaden van artikel april voortgang Snel Internet Glasvezel

 

Artikel geplaatst in maart 2017
Er komt glasvezel in Salland, dat is zeker! 

U heeft het misschien al wel gemerkt en gelezen in de Stentor, de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Salland is nog niet van start gegaan. Helaas duren de voorbereidingen langer dan wij hadden gehoopt. Dit vinden wij erg vervelend en willen u laten weten dat we er achter de schermen hard aan werken om de bouw van het glasvezelnetwerk zo snel mogelijk te laten starten.
Maar dat er glasvezel komt in het buitengebied van Salland Noord en Zuid, dat is zeker!                    
De streefdatum voor het afsluiten van dit project is gepland eind 2017.

Aanleg
Het bouwen van een glasvezelnetwerk is een enorm project en gebeurt daarom gefaseerd. Het kan dus zijn dat het ene deel van Salland, eerder gebruik kan maken van diensten dan het andere deel. Wilt meer weten over hoe de aanleg in zijn werk gaat? Kijk op de website van Glasvezel Buitenaf (www.glasvezelbuitenaf.nl). Wij houden u op de hoogte van de voortgang en zodra de planning bekend is, vindt u meer hierover op de  website van glasvezelbuitenaf.nl of op de website van www.buurtschapelshof.nl

Aanmelden kan nog steeds!
Voor de bewoners die zich nog niet hebben aangemeld voor een glasvezelabonnement, het kan nog steeds! Het aanbod is ongewijzigd en bestaat uit een maandelijkse vastrechtvergoeding van € 9,97 en een abonnement bij één van dienstaanbieders. Let op! omdat u zich aanmeldt na de vraagbundelingsperiode betaalt u wel een eenmalige aansluitbijdrage van € 239,00. De aanmelding verloopt via de  lokale verkopers en de dienstenaanbieders.

Voortgang Snel Internet Glasvezel  (stand 19-02-2017)
Zoals ik vermelde in de vorige Elshofnieuws van januari 2017 is er nog enige problematiek met Cogas/CIF betreffende de uitvoering van de werkzaamheden.
1 september 2016 was officieel de datum dat er gegraven zou worden. Eind december 2016 zou in principe Salland Noord aangesloten moeten zijn.
Nu, 19 februari 2017 is er nog steeds geen kijk op wanneer er gegraven wordt. Dit deels door logistieke problemen en deels door de leges die betaald dienden te worden aan de Provincie en de diverse staatsbedrijven (o.a. Staatsbosbeheer/Rijkswaterstaat enz.). 
Eerst moest CIF (diegene die adressen aansluit op glasvezel) kinderziektes oplossen. “Er staan meer bomen langs de weg waar gegraven moet worden. Er lopen meer sloten dan gedacht."
Op dit moment zijn Cogas/CIF bezig zijn met de gemeente(s), na het blijkt om de convenanten te tekenen waar tot nu toe alleen mondelingen afspraken gemaakt zijn.
Gezien de problematiek met Cogas/CIF is er nog steeds geen zicht op wanneer er nu eindelijk gegraven wordt. 

Wij hebben dan ook maar besloten om zelf  het initiatief in de hand te nemen en zijn samen met PB begonnen, met het graafwerk op de Elshof. :)Het duurt wel erg lang voordat Glasvezel Buitenaf begint met graven dus een tweetal leden van het bestuur van Plaatselijk Belang zetten alvast de eerste symbolische schep in de aarde. Is dat alvast gebeurd.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag van u.
HBCS, Hans de Bruyne, Elshof
Tel 0570 524 517
Email hans@hbcs.nl

Hieronder nog enige informatie die afkomstig is van het dagblad de Stentor.
 langer wachten op snel internet
 alleen mondelinge afspraak over glasvezel buitengebied
 

Overige eerder geplaatste artikelen

 

Glasvezel dichtbij voor buitengebied Salland!
 

Doorbraak Snel Internet in Salland!
 

Nieuwsbrief Glasvezel februari 2016