De Elshof ligt tussen Wijhe, Heino en Raalte in een prachtig natuurgebied van weilanden, bossen en de verdwenen oude havezate Haagenvoorde. Het is een kleine kern, één van de twaalf die de gemeente Olst-Wijhe telt.

   


   Oud papier: even maanden, laatste weekend van de maand.

 Rova afvalkalender 

 Gemeente Olst-Wijhe


 

         

TOEKOMST ELSHOF OVER 1-/15 JAAR

Op donderdag 19 oktober 2023 heeft er tijdens het tweede uur van de ledenavond een moment plaatsgevonden waar leden input konden geven over enkele onderwerpen. Misschien was je niet aanwezig tijdens deze avond? Dan heb je nu alsnog de kans om je input te geven over onderwerpen ten aanzien van de Elshof. Klik op deze link of scan de onderstaande QRcode.

 

Agenda en verslagen bestuursvergaderingen PB:

PB Elshof plaatst telkens de agenda’s en verslagen van de bestuursvergaderingen op de website www.buurtschapelshof.nl. Op deze manier kunt u makkelijk de activiteiten van uw PB volgen.

Wilt u reageren op een of meerdere items, dat kan. Schrijf een mail naar info@pbelshof.nl en u krijgt een antwoord. 

Ronny Eilert

Voorzitter Plaatselijk Belang

 

 

 A C T U E E L

 

Elshofnieuws december 2023

 1-12 Open avond
 25-12 Kerstgezinsdienst

 30-12 Verwerping
5-1 Nieuwjaarsreceptie

 


 

 

 Welkomstboekje Elshof


 

 
         
Plaatselijk Belang Elshof
is een vereniging die haar steentje bijdraagt aan de vitaliteit van de kern Elshof. Opgericht in mei 1952 en altijd heel actief voor de gemeenschap. De afgelopen jaren zijn mooie successen behaald zoals het Dorps OntwikkelingsPlan (DOP) in 2009. Veel activiteiten van nu zijn het resultaat van het DOP. Momenteel initieert zij projecten zoals snel internet, Groene en Blauwe diensten en de Buurt Whatsapp. Nu zij de beschikking krijgt over de opbrengsten van de oud papiercontainer, zullen in 2016 financiën beschikbaar zijn om nieuwe maatschappelijke activiteiten aan te jagen. Steun het Plaatselijk Belang en wordt lid.COLOFON
  Buurthuis Elshof
Momenteel maken zo’n 14 clubs/verenigingen gebruik van het buurthuis. 
Daarnaast organiseert de activiteitencommissie van het buurthuis ook diverse activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals een tweejaarlijkse spokentocht. Ook Sinterklaas maakt jaarlijks bij het buurthuis zijn entree.
Tevens wordt het buurthuis gebruikt voor de zogenaamde kernenbezoeken van de gemeente Olst-Wijhe en dient het ook als stembureau in de verkiezingstijden. Door de sluiting van de Kapel wordt er tegenwoordig met Pasen en Kerst in het buurthuis een kerkdienst gehouden.