De Elshof ligt tussen Wijhe, Heino en Raalte in een prachtig natuurgebied van weilanden, bossen en de verdwenen oude havezate Haagenvoorde. Het is een kleine kern, één van de twaalf die de gemeente Olst-Wijhe telt.

Buurthuis

Algemeen

Momenteel maken zo’n 14 clubs/verenigingen gebruik van het buurthuis. Het varieert van onder andere de kaartclub, beleggingsstudieclub, Elshof Fit, ouderengymnastiek tot biljartclub, kinderclub en toneelgroep.

De diverse ruimtes in het buurthuis kunnen ook door derden per dagdeel worden gehuurd. Alle ruimtes, zowel geschikt voor festiviteiten als voor vergaderingen, zijn voorzien van draadloos internet, audiofaciliteiten en een videobeamer. Catering is beschikbaar.

Contact buurthuis

Algemeen
info@buurthuis-elshof.nl

Agendabeheer en reserveringen/afspraken
Gitta Junius
Tel. 06 333 05 120
E-mail buurthuiselshof@gmail.com

Bardiensten
Catrinus Tapper
Tel. 06150 33 489

Historie

Stichting Buurthuis Elshof

Het buurthuis is in 1990 ontstaan door een aantal enthousiaste inwoners van de Elshof. Zij wilden een ontmoetingsplaats hebben op de Elshof. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw waren ook al initiatieven hiertoe genomen, maar deze stranden steeds. Er was zelfs nog een spaarrekening aanwezig die een positief saldo aangaf dat nu eindelijk gebruikt kon worden. En zo werd er uit Wijhe het zogenaamde ‘Wiejes Hokkie’, bestaande uit enige units, overgenomen. Met hulp van veel vrijwilligers is van deze units één gebouw gemaakt, waarbij de nodige aanpassingen en verbeteringen werden uitgevoerd. Het buurthuis werd in 1991 geopend.

De belangstelling om het buurthuis te gebruiken bleek zo groot, dat men in 1998 besloot tot uitbreiding. Door sluiting van de Kapel in het jaar 2006 zochten ook de clubs en verenigingen die voorheen in de Kapel onderdak vonden ruimte in het buurthuis.

Dit leidde ertoe dat plannen werden gesmeed voor een grootscheepse verbouwing in 2008. Met financiële bijdragen van de provincie Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe, het Oranjefonds en het Coöperatiefonds van de Rabobank is dat gelukt. De ondergrond werd aangekocht van buurman Smallegoor. Er kwamen muren van steen rondom de houten buitenkant en er kwam een verdieping bovenop. Ook werd het buitenterrein bestraat. Het metselwerk werd uitgevoerd door een bouwbedrijf, maar gelukkig waren er opnieuw vele enthousiaste vrijwilligers die bereid waren om de handen uit de mouwen te steken. Het gebouw is nu klaar om meer clubs tegelijkertijd onderdak te bieden.