Berichten uit de gemeente

DUURZAME ENERGIE

 Uitnodiging bijeenkomst 1 november duurzame energie 

 Vooraankondiging avond duurzame energie
 

OPVANG STATUSHOUDERS
 

 Leerarena omwonenden en vrijwilligers

 Leerarena professionals

 Uitkomst enquete inwoners Elshof