bestuur plaatselijk belang

Bestuur


Voorzitter:

Ronny Eilert
 

Secretaris:
Henk Kortekaas
 

Penningmeester:
Inge Neplenbroek
 

Algemene bestuursleden:
Ria van Dartel
Jos Rigterink

 

Plaatselijk Belang Elshof is te benaderen via het secretariaat:
info@pbelshof.nl
 


Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang Olst-Wijhe
Het Gemeenschappelijk Plaatselijk Belang Olst-Wijhe is opgericht op 6 december 2011 door alle deelnemende PB’s van de gemeente Olst-Wijhe. Het GPB Olst-Wijhe is een overkoepelend orgaan waarbij van ieder respectievelijke PB een lid deelneemt. Het voorzitterschap en het secretariaat rouleert per twee jaar over de PB’s. In 2016 is dat Den Nul. Zij hebben minimaal eenmaal per jaar overleg met als doel te spreken over onderwerpen die de kernen overstijgt. Het GPB Olst-Wijhe vergadert een maal per jaar met het college van B&W.