biljartclub

Biljartclub Elshof, opgericht 28 november 1991

Uit een enquête van de evenementencommissie in 1991 bleek dat er een aantal personen op de Elshof interesse hadden in de biljartsport. Er was toen al sprake van dat er een buurthuis zou komen. 6 personen hadden belangstelling en deze werden door Paul Schuttert Sr. uitgenodigd voor een ontmoeting/biljart avond in café ‘d Olde Wettering in Lierderholthuis op 8 okt. 1990. Er werd fanatiek gebiljart, en  afgesproken om op 5 november nog een avond te biljarten. De hele winter tot eind maart 1991 is er gebiljart in Lierderholthuis.
Inmiddels stond er in het nieuwe buurthuis ook een biljart - opnieuw op initiatief van Paul Schuttert Sr.- en werd er op 28 nov. 1991 een biljartavond georganiseerd. 12 personen waren nu aanwezig om te biljarten. De koe werd die avond bij de horens gepakt en de biljartclub Elshof meteen opgericht.

Het bestuur werd gevormd door: A. de Ruiter (voorzitter), H. de Graaf (secr.) en A. ten Broeke (penningmeester). Alle 12  aanwezigen werden meteen lid. Het liep goed want, een week later was het aantal leden al toegenomen tot 16. Op 4 dec. 1991 was de eerste vergadering van de nieuwe club. Besloten werd het biljart te huren van het buurthuis (en dat is nog steeds zo). De contributie bedroeg toen 60 gulden per lid per jaar.

Het is qua tijd niet mogelijk om 16 personen op 1 avond te laten spelen en er werd besloten dat er gespeeld wordt op zowel de woensdag- als de donderdagavond. Op beide avonden werd er een onderlinge competitie afgewerkt met als laatste de finale-avond, waarbij de 2 besten van beide competities het tegen elkaar opnemen. De kampioen wordt dan bekend. Dit doen we nu nog zo. Deze finaleavonden staan bol van spanning en de strijd speelt zich niet alleen op het laken af. Zo heeft het buurthuis al eens vol gehangen met spandoeken van de woensdagploeg, terwijl de donderdagploeg verbaal wat meer aanwezig is.

Elk jaar organiseert de biljartclub, op verzoek van de evenementencommissie buurthuis, een spannende potstootavond om het Elshofse kampioenschap.
Ook zit er een vertegenwoordiger van onze club in het buurthuisbestuur. Er wordt ook al jaren buiten de deur gebiljart o.a. tegen marktzicht Heino en tegen de ‘oldtimers’ uit Windesheim. Om dit moment hebben we 22 leden.