groene en blauwe diensten

EXTRA LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG ELSHOF

Hierbij nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Elshof  u uit voor een extra ledenvergadering van Plaatselijk Belang Elshof, die zal worden gehouden op donderdag 14 januari 2016 in de vergaderzaal op de eerste verdieping van het buurthuis op de Elshof, aanvang 20.00 uur.

In de afgelopen algemene ledenvergadering van 10 november 2015 jl. is toegezegd een extra ledenvergadering uit te schrijven om uitgebreider stil te kunnen staan bij het onderwerp “Groene en Blauwe diensten”. De “Groene en Blauwe diensten” is een vergoedingstelsel om een duurzaam, structureel en hoogwaardig particulier beheer van het landschap, de natuur en het water in Overijssel te bewerkstelligen. Een groep leden van PB Elshof hebben door bemiddeling van het bestuur van PB Elshof gezamenlijk deze subsidie aangevraagd. Deze subsidie kon alleen verkregen worden door dit collectief aan te vragen omdat de individuele aanvragen te beperkt van omvang zijn. Inmiddels is de subsidie door de stichting Kostbaar Salland toegekend. Het bestuur van PB Elshof en de onderhavige leden willen dit collectief als commissie “Groen Elshof” onderbrengen in de vereniging. Om de uitgebreide motivatie te lezen klik hier. Tevens is hier de overeenkomst met de stichting Kostbaar Salland te vinden alsmede de deelnemersverklaring van de onderscheidenlijke leden. Omdat de overeenkomst voor 1 januari 2016 getekend moest worden, heeft het bestuur pro forma getekend in afwachting van de komende extra ledenvergadering. Op deze manier is in ieder geval het subsidiebedrag veilig gesteld voor de onderscheidenlijke leden. Deze motivatie zal tijdens de vergadering in de vorm van een PowerPoint presentatie doorgenomen worden.


Agenda van de avond:
 
1. Opening.

2. Groene en Blauwe diensten.

3. Rondvraag en sluiting.
 

De voorzitter,
Frank Schumacher