kaartclub

Kaartclub 'Elshof'

De kaartclub is in 1988 ontstaan na een oproep in de Reklamix door Corry & Gerry Rorije.

In het verleden gingen we kaarten in de gemeenschapsruimte van de  Elshof school.
Vanaf oktober 1991 kaarten we in het buurthuis Elshof, een vooruitgang want nu kon je ook licht alcoholische drank kopen.

We kaarten 16 keer per seizoen.
Voor juiste data zie het Elshof Nieuws.

Elk seizoen is er een kruisjas-  en een klaverjaskampioenschap.
We kaarten 16 avonden, maar de 10 beste kaartavonden zijn bepalend voor dit kampioenschap.

Lijkt u dit wat, komt dan eens een keer kijken!