Plan Elshofschool

De Elshofschool wordt weer school
 

Ja, dat kan. Claudia Mars-Jansen, een geboren en getogen Elshoffer, is druk doende met een nieuw onderwijsconcept voor de Elshofschool. Op vrijdag 17 februari jl. hield zij een vijftienkoppig publiek in het buurthuis het concept voor. Het is niet alleen school maar ook een plek voor andere activiteiten. Zo is er voorzien in werkplekken voor ZZP-ers die ook af en toe een handje kunnen helpen binnen de school. Een werkplaats zoals bijvoorbeeld een repaircafé behoort tot de mogelijkheden maar ook bedoeld om cursussen voor allerlei doelgroepen te kunnen volgen. Het schoolconcept gaat uit van de ontwikkeling van het kind. Wat heeft het kind op welk moment nodig en dat wordt aangeboden. Dit houdt in dat er niet met het traditionele klassensysteem wordt gewerkt. Elk kind heeft zijn of haar eigen ritme en dat is leidend. Het geboeide publiek raakte in de ban van de droom van Claudia.

De school wordt door de vele activiteiten een belangrijke ontmoetingsplaats voor bewoners van de Elshof en dat is wat ook Plaatselijk Belang erg aanspreekt. Een verrijking voor de leefbaarheid van de Elshof. PB ondersteunt het initiatief van Claudia van harte. Echter, het gaat niet zomaar vanzelf. De betrokkenheid van de bewoners van de Elshof is dringend gewenst om hier een succes van te maken. Er is dus degelijk een kans om de school weer terug te halen maar kan niet zonder de Elshof zelf. Claudia en PB Elshof willen u van harte uitnodigen om op dinsdag 21 maart as. om 20.00 uur in het buurthuis met elkaar verder te verkennen wat de mogelijkheden zijn.

Het wordt spannend, kunnen wij de Elshofschool behouden voor de Elshof.

 Bekijk ook presentatie van 17 februari.

Bestuur PB Elshof