verenigingen

 

Biljartclub
Contactpersoon
René Lozeman
Engeweg 4
T 0570-522503
MEER INFO
  Elshof Fit
Contactpersoon
Inge Neplenbroek
Lierderholthuisweg 6 
T 06 136 41 740
MEER INFO


Kaartclub
Contactpersoon
Antoon Klein Woolthuis
Elshof 21
T 06 333 05 120
MEER INFO

 
Kinderclub
Contactpersoon
Hermien Reins
Engeweg 26 
0572-351143
MEER INFO

Klootschieten
Contactpersoon
Erik Lozeman
Engeweg 4
T 0570-522503
 
Ouderengym
Contactpersoon
Bertus Jonkman
Zwolseweg 71a-23 - Landgoed Heino 
06 813 45 021
MEER INFO

Ouderensoos
Contactpersoon
Ria v.d. Vondervoort
Lindehof 44
8102GS Raalte
T 06 134 88 023
MEER INFO
 
Salland Ploffers
Contactpersoon
Wim v.d. Brink
Elshof 3 
T 0570-523117
 

Sjoelen
Contactpersoon
Jennie ten Broeke
Elshof 15 
0570-522624
MEER INFO
 
Toneelgroep
Contactpersoon
René Derks
Hogeweg 20 
T 0572-358505
MEER INFO

Touwtrekclub
Contactpersoon
Rudolf Jalink
Elshofweg 11 
06 489 33 763
 
Voetbal
Contactpersoon
Brian Brouwer
Van Karnebeekstr. 29 - Zwolle 
T 06 316 44 191

Volksdansgroep
Contactpersoon
Heily Witteveen
Elshof 41 
0570-525255
MEER INFO
 
IJsclub
Contactpersoon
Wim Dijk
Kappeweg 38 
0570-523068