vlindertuin

Historie van de Vlindertuin

Start
In het najaar van 2008 besluit het Plaatselijk Belang Elshof mee te doen aan het DOP, het DorpsOntwikkelingsPlan, van de gemeente Olst-Wijhe. Een aantal initiatieven wordt opgestart, waaronder een enthousiaste Werkgroep Natuurbehoud, die zich wil gaan inzetten voor het realiseren van een openbare tuin. Na een winterlang vergaderen wordt besloten een vlindertuin tot stand te brengen.  Er komt een stukje grond beschikbaar achter het Buurthuis, dat door het bestuur wordt aangekocht en beschikbaar gesteld voor dit doel.

Ontwerp
Anneletty Schumacher, tuinontwerper, treedt toe tot de uit vrijwilligers bestaande werkgroep en maakt een ontwerp voor de tuin, globale grootte een 20 bij 20 meter.

De aanleg
Mede gesteund door een aantal sponsors wordt in 2009 gestart met de aanleg van de tuin. De natte, dikke kleiplaat wordt opgehoogd met een aantal vrachtwagenladingen zwarte grond en krijgt tevens een bovenlaag compost. Het reliëf wordt, geheel naar het ontwerp, met een shovel aangebracht, waarna de vrijwilligers de tuin aanplanten met de door Anneletty Schumacher zorgvuldig geselecteerde planten. Kleur, hoogte en bloeitijd spelen een bepalende rol met de overheersende gedachte dat de tuin heel vlindervriendelijk dient te zijn. Leerlingen van de Elshofschool helpen mee en planten de omringende heggen en bouwen een insectenhotel.

Schuilhut
Een jaar later wordt door de werkgroep ook een schuilhut uit wilgentakken geconstrueerd, een ‘levend’ bouwwerk dat steeds verder dichtgroeit. Het meubilair van steigerhout wordt door een locale timmerman geproduceerd. Steeds vaker worden ook daar bezoekers gesignaleerd, soms groepjes die er de meegebrachte lunch gebruiken.

Bekendheid
De tuin, grotendeels een combinatie van vlinder- en prairieplanten, geniet langzamerhand enige bekendheid. Het al groeiend bezoekersaantal wordt extra gestimuleerd door de opname in de NS-wandelroute Wijhe-Heino en de ‘Open Tuinen- Dagen’ van Groei- en Bloei. RTV-Oost neemt er met enige regelmaat z’n weerpraatje op. En nog altijd besteden de vrijwilligers van de werkgroep met veel plezier een aantal uren per week aan het onderhoud van de tuin. Zij worden beloond met veel moois, veel bezoekers en veel vlinders.