De Elshof ligt tussen Wijhe, Heino en Raalte in een prachtig natuurgebied van weilanden, bossen en de verdwenen oude havezate Haagenvoorde. Het is een kleine kern, één van de twaalf die de gemeente Olst-Wijhe telt.

Ouderensoos

Algemeen

In ons prachtige buurthuis zijn de ouderen zoals altijd van harte welkom en zij vinden het nog steeds leuk om samen te komen. Helaas zijn er in de loop van de jaren mensen afgevallen, maar ook weer nieuwe mensen bijgekomen. Ook mensen die niet meer op de Elshof wonen maar er wel geboren zijn, komen graag naar de ouderenmiddag om oude bekenden te ontmoeten en bij te praten.

Activiteiten

Gezelligheid is een must, maar ook informatievoorziening is voor ons erg belangrijk.

Hier een overzicht van wat er al zo is geweest: toneel, muziekgroepjes, voordrachten en informatie over het ouder worden. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen als oudere, diverse excursies zoals een melkrobot bekijken, geitenhouderij – hoe worden ze gemolken, legkippenbedrijf, vakantieoord Schaarshoek.

Dit is een klein overzicht van de vele activiteiten.

Historie

We gaan terug naar 1992, de oprichting van de ouderensoos. Het buurthuis stond er en dan wil je ook dat alle bewoners er gebruik van kunnen maken. Dus vonden wij dat er ook iets voor ouderen georganiseerd moest worden.

Via courant en flyers werd er een informatie-bijeenkomst georganiseerd en konden de ouderen zelf aangeven wat hun wensen waren. De eerste keer was de belangstelling groot, veel ouderen kwamen naar het buurthuis en werd er besloten om elke derde dinsdag van de maand een ouderenmiddag te organiseren.

Ria v.d. Vondervoort

Lindehof 44, 8102GS Raalte

06 134 88 023