De Elshof ligt tussen Wijhe, Heino en Raalte in een prachtig natuurgebied van weilanden, bossen en de verdwenen oude havezate Haagenvoorde. Het is een kleine kern, één van de twaalf die de gemeente Olst-Wijhe telt.

Toneelgroep

Toneelgroep Elshof

De toneelgroep Elshof bestaat al vele jaren. De groep is voortgekomen uit een tweetal verschillende verenigingen die ook toneeluitvoeringen kenden. Zo was er een jongerenvereniging, de CJV, een vereniging die vroeger veelvuldig op het platteland voorkwam. Zij gaven tot midden jaren zeventig haar jaarlijkse toneeluitvoeringen in de Kapel op de Elshof. De andere ‘vereniging’ was eigenlijk meer een groep die ontstond ergens midden jaren zestig.
Het toenmalige ‘hoofd der lagere school’, de heer H.J.D.J. Maandag, stelde voor om ter opvulling van de toen jaarlijks in augustus gehouden school- en volksfeesten een toneelvoorstelling op te voeren. De groep bestond uit ouders van leerlingen, maar ook uit buurtbewoners en oud-leerlingen. Toen de jaarlijkse school- en volksfeesten zich verplaatsten naar de maand juni, bleef de groep haar toneelvoorstellingen op de vrijdagavond in de feesttent houden. De groep bleef door de jaren heen intact, al werd de binding met de school, waar zij ook oefenden, in de loop der jaren minder. Vanaf de beginjaren negentig vinden de jaarlijkse uitvoeringen plaats in het buurthuis. De oefenavonden van de groep zijn dan al verplaatst naar de Kapel. Na het sluiten van de Kapel in het jaar 2007 oefent de groep ook in het buurthuis.
Door de jaren heen is de groep qua samenstelling steeds gewisseld. De toneelstukken die voor het voetlicht worden gebracht zijn meestal blijspelen of kluchten in drie bedrijven.

Nieuwe leden welkom!

Woon je in de buurt, ben je 16 jaar of ouder en lijkt het je leuk om eens te kijken of je acteertalent hebt? Of zou je graag achter de schermen willen helpen om zo te zien wat er allemaal komt kijken bij een toneeluitvoering?

Je ben van harte welkom om een jaartje (of langer) mee te draaien. Je hebt gegarandeerd van oktober t/m februari een leuke donderdagavond. We werken hard om iets moois neer te zetten, maar vinden het ook belangrijk dat het gezellig is!

Belangstelling? Neem gerust contact op met René Derks.
Hogeweg 20, Wijhe. Tel.nr. 06 108 18 394

René Derks

Hogeweg 20

06 108 18 394