De Elshof ligt tussen Wijhe, Heino en Raalte in een prachtig natuurgebied van weilanden, bossen en de verdwenen oude havezate Haagenvoorde. Het is een kleine kern, één van de twaalf die de gemeente Olst-Wijhe telt.

Voetbal

FC Elshof

Het voetbalteam van de Elshof welke sinds 1970 bestaat.

Het team bestaat uit Elshofnaren, voormalig Elshofnaren en aanverwanten.

Elk jaar wordt er deelgenomen aan het Gait Groot Beumer Toernooi. Dit is een vereenvoudigde versie van het voormalige Sport Real Toernooi. Het toernooi vindt elk jaar rond de maand mei plaats.

Naast dit toernooi wordt er soms ook deelgenomen aan andere toernooien indien genoeg animo.

Fanatiek op het veld en gezelligheid naast het veld en in de kantine/buurthuis.

Mocht je op de hoogte willen blijven van het doen en laten van de lokale FC, volg ons dan op Facebook.

contactpersonen:

Brian Brouwer 06 316 44 191

Thom Neplenbroek 06 361 97 793

Een stukje geschiedenis voor de liefhebbers

In 1970 werd er nog op een weiland, o.a. bij de fam. Stoel, gevoetbald. Met touw waren de meest noodzakelijke lijnen uitgezet en de doelen bestonden uit gladde stammetjes die ook weer met touw aan elkaar waren verbonden.

Het enthousiasme was zo groot dat besloten werd een “club” op te richten van “mooi weer” voetballers, er werd nl. alleen in de zomermaanden gespeeld!

Een club hoort een eigen veld te hebben en zo is het toenmalige bestuur, Coen Eikelboom, Harm ten Have, Tonnie Brouwer en Wim Dijk, op pad gegaan om een geschikte locatie te vinden. Met inzet van velen, een financiële ondersteuning van het “Stichtingsbestuur” (Plaatselijk Belang) en medewerking van de heer Temmink is aan de Langeveldsloo in het bos een mooi knus veldje ontstaan. De afmetingen waren wat aan de krappe kant en de doelen zijn daar toen op aangepast.

In mei 1971 is het veld officieel in gebruik genomen met een wedstrijd tegen Heino (Averboys), een team waar in al die jaren wel de meeste wedstrijden tegen zijn gespeeld, heel fanatiek en op het scherp van de snede, maar na afloop altijd de beste vrienden.  De aftrap van die openingswedstrijd werd verricht door Ru Jalink, voorzitter van Plaatselijk Belang.

Het gras werd ten behoeve van de lijnen van het veld eerst met carboleum doodgebrand en daarna met kalk bestrooid om ze wit te maken. Het “kalken” moest voor iedere wedstrijd en het carboleum gebruik beperkte zich tot tweemaal per jaar.

Een oud kippenhok deed dienst als kleedhok en in 1978 is deze vervangen door een wat stevigere en luxer stenen exemplaar. Na het voetballen kon je letterlijk  “onder de pomp”, een pomp waaruit ook heerlijk drinkwater kwam als dorstlesser in de rust. (er is nooit iemand ziek geworden van dat pompwater, of kwam dat door de zuiverende werking van al het bier na afloop van de wedstrijd ??)  Swartjes had zomers extra bieromzet van alle kratjes Amstel die met aanhangers tegelijk werden opgehaald.

Vaste scheidsrechter bij de thuiswedstrijden was Jan Grave, die in 1973 een “echt” scheidsrechters tenue van de club kreeg. Trouwens zijn vrouw Riek Grave heeft jarenlang de shirts gewassen en dat kostte per jaar niet meer dan een pak waspoeder en een bloemetje.

Het aantal leden schommelde alle jaren zo rond de 20 en vanaf het seizoen `76-`77 is er zelfs een aantal jaren een damesteam geweest.

De houten doelen zijn in 1978 vervangen door stalen doelen die weer later naar het sportveldje bij school zijn verhuisd.

Door redelijk goede inkomsten uit de “drankverkoop” is de contributie altijd laag geweest, zo`n 10 tot 15 gulden. De uitgaven bestonden uit veldhuur, ballen en veldonderhoud, inschrijfgeld voor toernooien in de regio en bloemen of cadeaus bij huwelijken en geboortes. Verder was er een feestpot, waarin iedereen na elke wedstrijd, afhankelijk van het aantal doelpunten, zijn bijdrage deed. De jaarlijkse feestavond was voor velen een hoogtepunt.

Andere hoogtepunten waren o.a. de traditionele wedstrijden Getrouwd – Ongetrouwd met ook deelname van niet-leden maar wel wonende op de Elshof.  Bij mooi weer waren dit wedstrijden waarbij bijna de hele Elshof aan de lijn stond (tot wel 100 man).  Ook jaarlijks werd er gevoetbald tegen “Schrijver Broekland” waarbij na afloop uit de kofferbak van Hein z`n auto een paar krat bier voor de winnaar kwam. De verliezer hielp trouwens goed mee om de kratjes leeg te maken. Een ander jaarlijks gebeuren was het toernooi, waarbij 6 tot 8 teams uit de regio om de bekers streed. Ook dit was bij goed weer een zeer geslaagd evenement.

De kwaliteit van ons veld was ook in Wijhe bekend. In een aantal droge zomers gebruikte de toenmalige “IJsselboys”  het veld voor de eerste trainingen van het nieuwe seizoen.

In 1984 stopte het huurcontract van het veld en moest er uitgeweken worden naar de Mol in Wijthmen of andere clubs met een eigen veld. Averboys had ondertussen een eigen veld en onze (originele) doelnetten hebben we nog aan hen verkocht.

Uiteindelijk is in 1989 een einde gekomen aan de eerste generatie FC Elshof en het batig saldo is aan Plaatselijk Belang gegeven uit dank voor de steun in de begintijd.

Op 22 juli 2019 is Gerard Groot Beumer overleden, bij de ons beter bekend als Gait Goeindag. De kracht achter de organisatie van het traditionele Sport Real toernooi. Met Gait is helaas ook het Sport Real toernooi in de oude vorm verloren gegaan. Gelukkig zijn er andere vrijwilligers opgestaan om het toernooi in de benen te houden in vereenvoudigde vorm en de nieuwe naam ter ere van de voor ons legendarische Gait.

Brian Brouwer

Van Karnebeekstr. 29 – Zwolle

06 316 44 191